Systemy Przeładunkowe

Systemy przeładunkowe

Systemy przeładunkowe

Są to urządzenia z zakresu techniki przeładunkowej służące do rozwiązywaniu rozładunku w centrach logistycznych, magazynach, obiektach handlowych w sposób nowoczesny i profesjonalny. Urządzenia te muszą ze sobą współgrać oraz realizować ściśle określone zadania.

Rampy przeładunkowe z hydrauliczną wargą na zawiasie

Elektro – hydrauliczne rampy przeładunkowe z wargą na zawiasie zostały zaprojektowane i wyprodukowane aby sprostać wymaganiom intensywnego załadunku i rozładunku, zapewniając wysoką wydajność w połączeniu z niskimi kosztami eksploatacji.

Tego typu platforma jest obsługiwana przy pomocy tylko jednego przycisku. Przytrzymując wciśnięty przycisk, platforma podniesie się z „pozycji spoczynku”, do osiągnięcia najwyższego punktu podniesienia, w którym wychyli się warga. Po zwolnieniu przycisku platforma i warga opadnie do poziomu podłogi pojazdu.

Po zakończeniu procesu załadunku i rozładunku, rampa przeładunkowa może ponownie powrócić do „pozycji spoczynku”, poprzez ciągłe naciskanie przycisku „powrót”.

Rampy przeładunkowe GSystem są bardzo wytrzymałe i niezawodne, wyposażone w 2 siłowniki platformy i 1 siłownik wargi. Konstrukcja samoczyszczącego się zawiasu zapobiega gromadzeniu się brudu na zawiasie.

Udźwig rampy przeładunkowej z hydrauliczną wargą na zawiasie waha się od 60kN do 100kN. Rampy te występują w wielu wariantach wyposażenia dodatkowego i typach montażu.