Bramy wjazdowe

Cechy charakterystyczne

- Brama dwuskrzydłowa o solidnej konstrukcji montowana do systemowych słupów stalowych lub murowanych za pomocą płytek montażowych
- skrzydła poruszają się na zawiasach znajdujących się w osi bramy
- w zależności od wzoru wypełnienie stanowią kształtowniki stalowe lub pręty
- symetryczny podział skrzydeł; skrzydło bierne posiada rygiel
- brama ręczna wyposażona jest w zamek oraz rygiel blokujący bierne skrzydło do podłoża
- w bramie z napędem nie posiada zamka i rygla, funkcję blokującą pełni napęd